Тест на сирените за тревога

  30 Септември 2016, 14:46     0

На 03 октомври от 13.00 ч., на територията на Община Враца ще се проведе тренировка-тест на Националната системата за ранно предупреждение и оповестяване / НСРПО /.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с Националната система за ранно

предупреждение и оповестяване на населението и обучение на жителите за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустични сиренни устройства.

Тестът се прави в изпълнение на чл. 37 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на НСРПО на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно - в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13.00 ч., чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и чл.19.

коментари

Добави своя коментар

©2015-2022 Vratsa Guide.